in

ტყუილები და ფუჭი დაპირებები ხელოსნებისგან: რა ვიღონოთ? – რჩევები T-STUDIO-სგან

IPS
IPS

რემონტი საკმაოდ რთული და შრომატევადი პროცესია, რომელიც ჩვენი მხრიდან უამრავ დროსა და რესურს მოითხოვს. სამწუხაროდ, დღეს საყოველთაოდ ცნობილია ის ფაქტი, რომ ბაზარზე არაკომპეტენტური კადრების სიმრავლეა, რის გამოც ხშირად გვიწევს ხელოსნებისგან ტყუილებისა და ფუჭი დაპირებების მოსმენა, რაც იწვევს რემონტის დროში გაწელვას, დამატებითი ხარჯების გამოყოფის აუცილებლობას, ორმაგად განცდილ სტრესსა და არასასურველ შედეგებს.

ხელოსნებთან ურთიერთობის დროს უამრავი სახის პრობლემა იჩენს თავს. ხშირ შემთხვევაში, ისინი ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ ვადებს და ვერ გვთავაზობენ წინასწარ შედგენილ ხარჯთაღრიცხვას, რომელზე დაყრდნობითაც გვეცოდინება სავარაუდო სარემონტო ხარჯები. ამას გარდა, ხშირად აყოვნებენ პროცესს სხვადასხვა დაუსაბუთებელი მიზეზით. სწორედ ამიტომ, სარემონტო სამუშაოების დაწყებამდე მნიშვნელოვანია გამოცდილი სპეციალისტების აზრის მოსმენა და მათი გათვალისწინება, რათა სირთულეები მაქსიმალურად ავირიდოთ თავიდან. კომპეტენტური რჩევის მისაღებად ჩვენ ამ სფეროში მოღვაწე კომპანია T-Studio-ს მივმართეთ, რომელიც მომხმარებელს სრულ სამშენებლო მომსახურებას — არქიტექტურას, პროექტირებას, სამშენებლო/სარემონტო ხარჯთაღრიცხვასა და ინტერიერის დიზაინს სთავაზობს.

კომპანიაში მიიჩნევენ, რომ არაპროფესიონალ ხელოსნებთან გამკლავების ერთადერთი გზა პროფესიონალ, კვალიფიციურ კომპანიასთან თანამშრომლობაა, რომელიც საქმეს დიდი პასუხისმგებლობით უდგება და რემონტის პროცესშივე გვაწვდის ინფორმაციას განხორციელებული სამუშაოების შესახებ. როგორც T-Studio-ში  გვიამბობენ, არსებობს რამდენიმე კონკრეტული შეკითხვა, რომლებიც პოტენციურ სარემონტო კომპანიის წარმომადგენლებს შეგვიძლია დავუსვათ. აღნიშნულ შეკითხვებზე მიღებული პასუხები კი იმის გარკვევაში დაგვეხმარება, თუ რამდენად კეთილსინდისიერ ჯგუფთან გვაქვს საქმე.

კითხვა #1: არის თუ არა თქვენი კომპანია ლიცენზირებული?

გადაამოწმეთ, რამდენად ფლობს სარემონტო კომპანია საჭირო ლიცენზიებსა და სადაზღვევო სერვისებს და აქვთ თუ არა მათ ნამდვილად ლეგალურად მუშაობის უფლება.

კითხვა #2: რა სახის გამოცდილება გაქვთ?

დაინტერესდით კომპანიის გამოცდილებით ინდუსტრიაში, მათ შორის, რამდენი ხანია მუშაობენ ამ სფეროში, კონკრეტულად რა ეტაპებს გადიან მუშაობის პროცესში და ა.შ.

კითხვა #3: შეგიძლიათ მაჩვენოთ თქვენი შესრულებული პროექტები?

მოითხოვეთ ცნობები წარსული პროექტების შესახებ რათა გაიგოთ კომპანიის მუშაობის ხარისხი და გაეცნოთ მათი პროფესიონალიზმის დონეს.

კითხვა #4: როგორია მენეჯმენტის პროცესი?

გაიგეთ თუ როგორ გეგმავენ, ასრულებენ და აკონტროლებენ რემონტის პროცესს, ასევე რა სიხშირით უკავშირდებიან სახლის მფლობელს პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში.

კითხვა #5: აწვდით თუ არა მომხმარებელს წერილობით შეფასებებსა და კონტრაქტებს?

დარწმუნდით, რომ კომპანია უზრუნველყოფს დეტალურ წერილობით შეფასებებსა და კონტრაქტებს, სადაც დეტალურადაა გაწერილი სამუშაოს ეტაპები, პროექტის ვადები, გადახდის პირობები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, რათა თავიდან აირიდოთ გაუგებრობები.

კითხვა #6: როგორ უმკლავდებით მოულოდნელ ცვლილებებსა და გაუთვალისწინებელ საკითხებს?

დაინტერესდით კომპანიის მიდგომებით, გაიგეთ როგორ მოიქცევიან თუ სარემონტო პროცესის დროს წარმოიშობა გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, მაგალითად, თუ აუცილებელი ხდება კონკრეტული სამუშაოს დროში გადადება და სხვა.

კითხვა #7: ვინ შეასრულებს სამუშაოს?

დააზუსტეთ, ჰყავს თუ არა სარემონტო კომპანიას დასაქმებული გამოცდილი ხელოსნების ან ქვეკონტრაქტორების საკუთარი გუნდი და გაარკვიეთ, როგორია ამ პირების კვალიფიკაციისა და გამოცდილების დონე.

კითხვა #8: რა გარანტიებს მთავაზობთ?

განმარტეთ ნებისმიერი საკითხის ან დეფექტის გადაჭრის პროცესი, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას სარემონტო პროცესში ან მისი დასრულების შემდეგ. მაგალითად, როგორ იქცევა კომპანია თუ რომელიმე მასალა ან ნივთი შემთხვევით დაზიანდა.

ამ კითხვების დასმით და სარემონტო კომპანიების მიერ გაცემული პასუხების გულდასმით შეფასებით, სახლის მფლობელებს შეუძლიათ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები და მარტივად შეარჩიონ პროფესიონალი და სანდო ხელოსნები სარემონტო საჭიროებებისთვის. შედეგად, რემონტის პროცესში არ წარმოიშვება ისეთი ხანგრძლივი და უსიამოვნო პრობლემები, როგორიცაა ხელოსნის არაკომპეტენტურობა, დაგვიანებული სამუშაო, არასასურველი კომუნიკაცია, ტყუილი დაპირებები და სხვა.

[R]

ხმის საიზოლაციო სისტემა საცხოვრებელ კომპლექსში – რატომ უნდა მივაქციოთ ამ კომპონენტს განსაკუთრებული ყურადღება ბინის შეძენამდე?

5 რჩევა საძინებელში კომფორტისა და სიმშვიდის შესაქმნელად